Hyvä asiakas. Palveluissamme on tällä hetkellä teknisiä ongelmia. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. Ilmoitamme välittömästi kun tekniset ongelmat ovat ratkaistu ja palvelut ovat valmiina käyttöön. Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai laskuista, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä meidän asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@p2pfinland.fi tai soita numeroon 0600 922 42 (1,93€/min+pvm).
Tietosuojaseloste - Avippi

VIPPI 20-2000€

NOPEASTI JA HELPOSTI TILILLESI

Lainasumma

20

Lainaaika

Lainasumma 20.00
Lainanhoitokulut 5.00
Luottokorko 0.25
Takaisinmaksettava summa 25.25
Tod. Vuosikorko* 239,10%*
hae-vippi
Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 100 euron luotto, laina-aika 30 päivää, takaisinmaksueriä 1 kpl, luottokorko 1,67 €, lainanhoitokulut 5,00 €, luottokustannukset yhteensä 6,67 €, takaisin maksettava summa yhteensä 106,67 euroa, lainakorko 20 %, todellinen vuosikorko: 119,37 %

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä
P2P Finland Oy (jäljempänä Avippi)
Y-tunnus: 2474566-4
Postiosoite:
Sturenkatu 26
00510
Helsinki

Puhelin 0600 922 42 (1,93 €/min + pvm) (ark. klo 10-15)

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Tietosujavastaava
P2P Finland Oy/Tietosuoja
Sturenkatu 26
00510
Helsinki
Puhelin 0600 922 42 (1,93 €/min + pvm) (ark. klo 10-15)

3. Rekisterin nimi
Avipin asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen, suoramarkkinointi sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Avipin päätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja – kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Avipin tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun yhteydessä muutetut tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Avippi voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

10. Markkinointi
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Avipin valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Avippi voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet.)

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiölle, kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.
Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

12. Korjaamisoikeus
Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

13. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen:

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Tämä oikeudellinen huomautus koskee www.avippi.fi – verkkotunnuksen alaisia Internet – sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Avippi välittää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti.
Avippi varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.
Avipin sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet – sivuille. Avippi on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Avippi ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin,
Avippi ei vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.
Avippi pidättää kaikki tekijänoikeudet sivuilla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.
Avipin sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Avipn tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.